terug naar TreePortal voor zakelijke klanten

Heeft u een vraag?

Kom dan vrijblijvend in contact met onze specialisten.

Neem contact op

Duurzame productie

Bomen zijn een levend product en een gezonde duurzame productie kan uitsluitend voortbestaan wanneer dat in goede harmonie met de natuur gebeurd. Binnen Van den Berk Boomkwekerijen wordt veel belang gehecht aan een duurzame, milieubewuste productie van bomen. In de loop der jaren hebben we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare naar een minimum teruggebracht en hebben we inmiddels één van de laagste verbruiken per hectare. Flora en fauna krijgen daardoor de ruimte. De percelen kennen een rijk insectenleven en bieden nestel- en foerageerplaatsen aan veel soorten vogels en andere dieren. Hieronder is meer te lezen over de diverse teelt-, bodem- en landschappelijke maatregelen die de kwekerij neemt in het kader van milieubewust en duurzaam produceren. Van den Berk Boomkwekerijen is ISO 14001 en Groenkeur gecertificeerd.

BODEMMAATREGELEN:

Tussen alle teelten wordt gedurende één groeiseizoen een structuur verbeterende groenbemester zoals bv. Japanse haver gezaaid.
Het bemesten van de percelen gebeurt vrijwel uitsluitend met organische potstalmest van koeien en geiten of met compost.
Snoeihout wordt versnipperd. Een deel hiervan wordt rechtstreeks in de grond verwerkt waardoor een goed organisch stofgehalte ontstaat. Door het verteren van deze houtresten wordt de stikstof die in de bodem zit gebonden en spoelt niet uit. De stikstof komt later en langzamer vrij en wordt geleidelijk opgenomen door de bomen.

MATERIAALGEBRUIK:

Het rooien en verpakken van de bomen gebeurt met natuurlijke materialen zoals jute en kokos. Deze zijn biologisch afbreekbaar en dus niet milieubelastend.
Gebruik van FSC papier voor correspondentie, de bomengids en overige publicaties.
Gescheiden afval en papierinzameling.

LANDSCHAPPELIJKE MAATREGELEN:

Om de kwekerij zo goed mogelijk in de omgeving te laten passen zijn er verschillende hoeken speciaal ingericht. Voorbeelden daarvan zijn houtsingels, knotwilgen, paddenpoelen, wildbloemen mengsels.
Gevarieerde aanplant, diversiteit op de percelen.
 

Mogen wij u een aantal vragen stellen? Bezoekt u onze website als particulier of als groenprofessional? Ik ben een particulier Ik ben een groenprofessional