Advies

Bomen zijn levende producten en stellen bepaalde eisen aan hun omgeving. Om de gedragingen van de vele verschillende boomsoorten te kennen is vooral héél veel ervaring nodig. Bij Van den Berk is in meer dan 75 jaar een enorme expertise in bomen ontstaan. Deze bomenkennis stellen wij graag ter beschikking van onze afnemers en andere geïnteresseerden. We doen dat door publicatie van het boek ‘Van den Berk over Bomen’ en door middel van de bomenzoeker op deze website.

We gaan ook graag persoonlijk in gesprek met architecten en groenvoorzieners. Iedere situatie is anders en gezamenlijk kunnen we komen tot de beste oplossing voor iedere project, Als we weten wat het gewenste eindbeeld is, kunnen we een aantal suggesties doen van geschikte soorten of cultivars, passend bij de toekomstige standplaats. Soortkeuze-advies is altijd kosteloos en de geschikte bomen kunnen in de kwekerij worden bekeken.